اخبار آژانس

عریض ترین آبشار اروپا

عریض ترین آبشار اروپا
عریض ترین آبشار اروپا
تاریخ انتشار : 1396/04/08

آبشار ونتا رپید Venta Rapid که در زبان لتونی ونتاس رومبا هم نامیده می شود، تنها 2 متر ارتفاع داشته و یکی از کوچک ترین آبشارهای جهان می باشد، اما ارتفاع کم این آبشار با عرض چشمگیر آن جبران شده است. عریض ترین حالت این آبشار که در زمان سیل های بهاره رخ داده و به رقم 270 متر می رسد که همین موضوع آن را به عریض ترین آبشار اروپا تبدیل می کند. حتی تابستان ها که آب کمتری در مسیر این آبشار جریان دارد، عرض آن در حدود 250 متر است.

این رودخانه بر لایه ای صخره ای حاوی دولومیت که مربوط به دوره ی دوونی Devonian (چهارمین دوره ی عصر پالئوزوئیک) است جریان می یابد. لایه ی زیرین آن از سنگ های دولومیتی شکننده تری تشکیل شده که به آرامی فرسایش یافته و باعث ریزش لایه ی رویی خود می شوند. این مسئله باعث شده که آبشار به آرامی عقب نشینی کند و از آنجا که جریان آب در قسمت های مرکزی قوی تر است، این بخش نسبت به قسمت های کناری آبشار دچار فرسایش و عقب نشینی بیشتری شده است.